AI4 Gemeenschappen

AI4 Gemeenschappen

AIvoorenergiegemeenschappen


Het project AI4-gemeenschappen beantwoordt aan drie fundamentele problemen van de EG, namelijk

1

AI oplossingen en tools voor het WeSmart platform

1
1

Desamenwerking

1

Technologische Innovaties :

Cyberveiligheid :

  • Ontwikkeling van modulaire wiskundige modellen om de privacy van het platform te beschrijven en te evalueren
  • Evaluatie: Kwantitatieve meting van het effect van veranderingen
  • Algoritme: Formele analyse door simulaties en statistieken
  • Inzetbaar door ontwerp (conform RGPD).
  • Hiermee kunnen andere soorten eigenschappen worden geëvalueerd.

Opstelling van verbruiksprofielen (grijs kader) :

  • Gebruik van AI-technieken voor het leren van profielen

Het intelligente verwijzingssysteem voor EC :

  • Gebruik van expertsystemen voor het beheer van aanbevelingsregels
  • Algoritmische vereenvoudigingen voor opschaling.
1