• Minimumomtrek: binnen hetzelfde gebouw. Dit vereist niet noodzakelijkerwijs de oprichting van een energiegemeenschap.
  • Tussenperimeter: Stroomafwaarts van een laagspanningscabine (sommige straten)
  • Maximale omtrek: stroomafwaarts van een Elia midden- en hoogspanningscabine