FAQ's

Vind het antwoord op al uw vragen

Er zijn 3 mogelijkheden:

Gemeenschappen voor hernieuwbare energie
Gemeenschappen voor burgerlijke energie
Collectief zelfverbruik binnen hetzelfde gebouw

Bij WeSmart onderscheiden we 5 stappen om een energiegemeenschap op te bouwen.

Stap 1 - Identificatie van deelnemers uit de gemeenschap: Identificatie van actoren, deelnemers binnen een bepaald gebied en eerste contact.

Stap 2 - Haalbaarheidsanalyse van de community: Hierbij gaat het om haalbaarheid en schaalvergroting. Het businessmodel van de community wordt opgesteld om de discussie op gang te brengen. Met instemming van de deelnemer wordt toegang tot de gegevens verleend en kan een energieproductie- en -verbruiksprofiel worden opgesteld. Vervolgens wordt de complementariteit van de profielen binnen de perimeter vastgesteld, met behulp van historische gegevens en de pre-sizing tool.

Stap 3 - Bespreking tussen de leden van de gemeenschap: Aanvullende profielen worden gecombineerd om de energieproductie en het energiegebruik te maximaliseren. Onder de voorwaarden van de huidige regelgeving moeten alle deelnemers van de energiegemeenschap stroomafwaarts van hetzelfde HV/MV-transformatorstation liggen. Om dit aspect te verifiëren wordt een overleg met de DNB georganiseerd om gezamenlijk de elektrische en dus geografische omtrek van de gemeenschap te bepalen. Vervolgens moeten de leden van de gemeenschap bewust worden gemaakt van het concept en de wijze van beheer van de gemeenschap, maar ook om hen met elkaar in contact te brengen.

Stap 4 - Oprichting van de gemeenschap: contractueel, administratief aspect. De gemeenschap kan worden opgericht, de contracten worden gemaakt in samenwerking met de DNB en het dossier wordt gemaakt voor de regelgever.

Stap 5 - Veilig beheer van de REC: Configuratie van de tool zodat de gemeenschap gemakkelijk en autonoom kan werken.

Als u deel uitmaakt van de gemeenschap, kunt u advies en aanbevelingen krijgen over hoe te consumeren.

Vandaag wordt er veel groene energie geproduceerd maar niet verbruikt, er worden zonnepanelen geïnstalleerd maar de energie wordt niet volledig verbruikt, wij willen dit verhelpen!

Ons doel is de consumptiegewoonten te veranderen en ervoor te zorgen dat energie lokaal en tegen lagere kosten wordt verbruikt. Wij willen de burgers voorlichten en hen bewust maken van hun elektriciteitsverbruik. Daartoe willen we het gedrag en de consumptiegewoonten veranderen in de richting van zonne-uren, om de energierekening te verlagen.

Europa wil de energietransitie versnellen en wil de consument en de decentralisatie van de elektriciteitsproductie centraal stellen in de Europese strategie. In deze context worden momenteel twee richtlijnen omgezet, waarbij nieuwe concepten worden ingevoerd, zoals de deelname aan een gemeenschap van burgerlijke energie (CEC) of hernieuwbare energie (CER), of het zelf verbruiken van hernieuwbare energie die collectief in hetzelfde gebouw wordt geproduceerd.

Consumenten moeten wettelijk een leveringscontract met hun energieleverancier aanhouden voor de extra verbruikte energie die niet wordt gedekt door de verdeling van het overschot aan hernieuwbare energie.

Elke verbruiker ontvangt dus twee facturen: één van de leverancier en één van de plaatselijke producent. De afstemming van de twee facturen gebeurt door de distributienetbeheerder. Maar de consument zal minder elektriciteit van zijn leverancier verbruiken.

In het geval van een Energiegemeenschap is de communicerende meter onmisbaar omdat deze het verbruik en de productie van energie per kwartaal kan aflezen. Een traditionele elektromechanische meter maakt het niet mogelijk om in real time (elk ¼ van een uur) het productieoverschot te delen.

Een slimme meter is nodig om de energiestromen nauwkeuriger te meten.

Voor de producent: 

 • Totale productie van de installatie die de gedeelde elektriciteit produceert (voor de producent)
 • De overproductie die aan het net wordt geleverd (voor de producent)

Voor de consument : 

 • De hoeveelheid elektriciteit gedeeld door alle verbruikers (voor de verbruiker)
 • De hoeveelheid verbruikte energie van de leverancier (voor de consument)
 • De hoeveelheid elektriciteit die door elke verbruiker wordt gedeeld
 • Het elektriciteitsverbruik van elke verbruiker op regelmatige tijdstippen (verbruiksprofiel).
 • Economisch voordeel: Het effect is gunstig, zowel voor de rekening van de consumentendeelnemers als voor de producent.
 • Milieuvoordeel: bijdragen tot de energietransitie. Meer zelfconsumptie door het delen van energie beperkt de inzet van het distributienetwerk en maakt een grotere penetratie van gedecentraliseerde productiemiddelen mogelijk.
 • Sociaal voordeel: de burger wordt centraal gesteld in een nieuw ecosysteem dat hem in staat stelt een actor te worden die solidair is met zijn buren. De sociale integratie moet dus worden versterkt dankzij een nieuwe, op solidariteit gebaseerde collectieve en lokale dynamiek.

Zelfconsumptie betekent het verbruiken van elektriciteit op het moment dat deze wordt geproduceerd.

 • Individuele zelfconsumptie: Vandaag bestaat er wettelijk individuele zelfconsumptie, wat betekent dat de geproduceerde elektriciteit door de producent wordt verbruikt. De meting gebeurt via de meter die op de centrale is aangesloten. Wat niet zelf wordt verbruikt, wordt teruggeleverd aan het net.
 • Collectieve zelfconsumptie: De Energiegemeenschap staat toe dat verschillende consumenten het overschot aan energie van een producent consumeren. Dit wordt collectieve zelfconsumptie genoemd. In dit geval wordt de energie virtueel gedeeld. Er hoeft dus geen elektrische verbinding te worden gemaakt tussen de deelnemers aan het delen. Over de lokaal gedeelde elektriciteit blijven de netwerkkosten verschuldigd. In sommige gevallen (bv. het Sibelga-netwerk) kunnen deze worden verminderd.
 • Producent: de persoon wiens productieoverschot gedeeld wordt met de consumenten in de gemeenschap.

Moet een slimme meter hebben

Moet de DNB toestemming geven om de "slimme" functionaliteit van de meter te activeren

Moet productiegegevens beschikbaar stellen met de bedoeling de consument aan te moedigen zijn consumptie beter af te stemmen op deze productie.

 • Consument: de persoon die het productieoverschot consumeert.

Moet een slimme meter hebben

Moet de DNB toestemming geven om de "slimme" functionaliteit van de meter te activeren

Moet een tweede elektriciteitsrekening betalen, onafhankelijk van die van de leverancier.

Moet een contract ondertekenen met de producent of de energiegemeenschap waarvan de consument lid is.

 • Organiserende rechtspersoon (OTP ): De EG is een rechtspersoon met een andere rechtspersoonlijkheid dan die van haar leden en moet eigenaar zijn van de productie- en opslageenheden die voor het delen worden gebruikt.

Het PMO kan zijn beheer delegeren aan een derde. De Europese richtlijnen voorzien niet in beperkingen ten aanzien van de rechtsvorm van de PMO. A priori kan deze de vorm hebben van: eenvoudige vennootschap, SNC, SComm, coöperatie met beperkte en onbeperkte aansprakelijkheid, SRL, ASBL, SA, ... elke vorm heeft zijn voor- en nadelen.

 • Distributienetbeheerder (DSO ): de entiteit die de infrastructuur van het distributienetwerk en de meting van verbruiks- en productiegegevens beheert .