Greenbizz en Tivoli vanuit de lucht

Kent u Tivoli Greencity? Dit is een duurzame wijk die woningen en economische activiteiten combineert in Laken. Het project is ambitieus en beoogt de integratie van milieubescherming - met name de productie van groene energie en de vermindering van het energieverbruik - alsmede bewustmaking en burgerparticipatie. 

Het is de bedoeling zo goed mogelijk op deze problemen in te spelen door innovatieve en verantwoorde initiatieven in de wijk op te zetten. 

Fotovoltaïsche panelen op de daken, warmtekrachtkoppeling, oplaadstations voor elektrische voertuigen, enz. Het ecodistrict beschikt reeds over talrijke nuttige troeven voor zijn integratie in een energiegemeenschap. Er zijn ook sterke complementariteiten tussen de energieverbruiksprofielen van de nabijgelegen Greenbizz-KMO's en de inwoners van Tivoli: eerstgenoemden verbruiken op weekdagen overdag, laatstgenoemden bereiken hun maximale verbruik 's avonds en in het weekend. 

Dankzij deze complementariteit kunnen we onze Greenbizz-energiegemeenschap uitbreiden naar Tivoli: 

De uitbreiding van onze energiegemeenschap zou het mogelijk maken om optimaal gebruik te maken van de verschillende verbruikspatronen van de deelnemers (KMO's, bewoners, scholen, ...) om iedereen een optimaal gebruik van lokale en groene energie aan te bieden!

Enkele weken geleden besloten wij een ontmoeting te hebben met enkele buurtbewoners die bijzonder bezorgd waren over het gebruik van minder en betere energie. Het doel was de uitbreiding van onze energiegemeenschap voor te bereiden en hun verwachtingen te begrijpen. Je al bewust zijn van je energie-impact betekent echter niet dat je al overtuigd bent van de energiegemeenschappen. Jean-Baptiste liet ons vanaf het begin weten: "Ik begrijp niet waarom ik me wil aansluiten bij een energiegemeenschap!".

Via een speelse en interactieve presentatie pingpongden we vragen tussen de inwoners van Tivoli en onszelf, om die vragen te beantwoorden die vaak opkomen: 

 • Wie is WeSmart en wat is onze rol in de energiegemeenschap?
 • Wat is een lokale en hernieuwbare energiegemeenschap en hoe werkt dat?
 • Wat zijn de voordelen (economisch, sociaal, milieu) om deel uit te maken van een dergelijke gemeenschap?
 • Hoe zet je zo'n gemeenschap in de praktijk op? 

Na 1 uur discussie was de feedback unaniem! "Ik begreep echt wat een energiegemeenschap inhield, en er zijn veel voordelen! "zegt Patrick.

Missie geslaagd dus! Niet alleen hebben we het bewustzijn van deze inwoners vergroot, maar we hebben er ook voor gezorgd dat ze zich willen inzetten en anderen in hun omgeving erbij willen betrekken. 

De betrokkenheid van de bewoners is een waardevolle hulp en zal ons in staat stellen de uitbreiding van onze energiegemeenschap naar Tivoli in 2021 mogelijk te maken. Wordt vervolgd!

[:]

Gerelateerde berichten

 • Meer informatie
 • Iedereen maakt zich nu zorgen over de energiecrisis als gevolg van de wereldwijde economische crisis.

  Meer informatie
 • Energiegemeenschappen worden gedefinieerd in het Europees kader voor schone energie [...].

  Meer informatie