Greenbizz en Tivoli van bovenaf

Zegt Tivoli Greencity u iets? Het is een duurzame wijk in Laken waar woningen en economische activiteiten worden gemengd. Het is een ambitieus project dat tot doel heeft milieuproblemen op te lossen - waaronder het verminderen van het energieverbruik en het stimuleren van de productie van groene energie - en het bewustzijn en de participatie van de burgers te vergroten. 

Tivoli innoveert en ontwikkelt voortdurend verantwoorde initiatieven om dergelijke problemen in de buurt op te lossen.

Fotovoltaïsche panelen op de daken, warmtekrachtkoppeling, oplaadpunten voor elektrische voertuigen, enz. De wijk beschikt al over veel nuttige troeven voor de komende integratie in een energiegemeenschap. Bovendien zijn er sterke complementariteiten tussen de energieverbruikprofielen van de nabijgelegen Greenbizz kmo's en de bewoners van Tivoli: terwijl eerstgenoemden meer verbruiken overdag en op weekdagen, verbruiken laatstgenoemden vooral 's avonds en in het weekend. 

Dergelijke complementariteit is het kernprincipe van een energiegemeenschap en geven zin aan de uitbreiding van onze Greenbizz-energiegemeenschap naar Tivoli:

De uitbreiding van onze Energiegemeenschap zou ons in staat stellen optimaal gebruik te maken van de verschillende verbruikspatronen van de deelnemers (KMO's, inwoners, scholen, ...) om iedereen een optimaal gebruik van lokale en groene energie aan te bieden! 

Een paar weken geleden besloten we een ontmoeting te hebben met enkele inwoners van Tivoli die bijzonder bezorgd zijn over het gebruik van minder en betere energie. Het doel was de uitbreiding van onze energiegemeenschap voor te bereiden en hun verwachtingen te begrijpen. Je al bewust zijn van je energie-impact betekent echter niet dat je al overtuigd bent van de energiegemeenschap. Jean-Baptiste maakte het vanaf het begin duidelijk: "Ik begrijp niet wat mijn belang is bij toetreding tot een energiegemeenschap!

Door middel van gamification en een interactieve presentatie maakten we een pingpong van vragen & antwoorden tussen ons en de inwoners van Tivoli, om deze vragen die we vaak krijgen te beantwoorden: 

 • Wie is WeSmart en wat is onze rol in de energiegemeenschap?
 • Wat is een lokale en hernieuwbare energiegemeenschap en hoe werkt dat?
 • Wat zijn de voordelen (economisch, sociaal, milieu) om deel uit te maken van een dergelijke gemeenschap?
 • Hoe kan een dergelijke gemeenschap in de praktijk worden gebracht? 

 Na een uur discussie kregen we zeer positieve feedback: "Ik begreep echt wat een energiegemeenschap inhoudt, en er zijn veel voordelen! "zei Patrick.

We hebben niet alleen het bewustzijn van de inwoners vergroot, maar hen ook aangespoord zich in te zetten en anderen in hun omgeving erbij te betrekken. 

Missie volbracht!

Betrokken inwoners zijn een waardevolle hulp en zullen ons in staat stellen de uitbreiding van onze energiegemeenschap naar Tivoli in 2021 te vergemakkelijken. Blijf op de hoogte!

[:]

Gerelateerde berichten

 • Meer informatie
 • Iedereen maakt zich nu zorgen over de energiecrisis als gevolg van de wereldwijde economische crisis.

  Meer informatie
 • Energiegemeenschappen worden gedefinieerd in het Europees kader voor schone energie [...].

  Meer informatie