LECaaS

LECaaS

Lokale energiegemeenschappen als dienst

Het LECaaS-project werd door de Waalse regering goedgekeurd in het kader van oproep 33 van de Pôle MécaTech. Het heeft tot doel instrumenten voor energiegemeenschappen te standaardiseren die op grote schaal kunnen worden ingezet, met name voor woongemeenschappen of gemengde industriële en woongemeenschappen.

Het LECaaS-project heeft tot doel de knelpunten voor de invoering van grootschalige energiegemeenschappen voor eindgebruikers weg te nemen. Daartoe brengt het multidisciplinaire expertise op het gebied van gemeenschapsbeheer en gegevensbeveiliging en -verwerking samen.

Het project wil een open en interoperabele oplossing implementeren die deze problemen aanpakt: Local Energy Communities as a Service (LECaaS).

Voor het opzetten van een gemeenschap voor laagspanningsenergie, waarbij woningen en/of bedrijven betrokken zijn, zijn namelijk meerdere technische en communicatieve vaardigheden nodig.

Het LECaaS-project zal een open en interoperabele oplossing bieden die functionaliteiten zoals dimensionering, simulaties, implementatie, optimalisering en beveiliging van communautaire gegevens samenbrengt om het model op grote schaal te repliceren voor verschillende gebruikers.

Momenteel zijn de ontwikkelingsoplossingen gericht op industriële projecten met een klein aantal actoren. Ze zijn vaak niet aangepast aan huishoudelijke en laagspanningsgebruikers.

Wij willen dit probleem voor de ontwikkeling van energiegemeenschappen in Europa uit de weg ruimen.

Doel van het LECaaS-project is een digitale "as a service"-oplossing voor te stellen voor het beheer, de simulatie en de optimalisering van gemeenschappen voor hernieuwbare energie, die interoperabel is met andere bestaande oplossingen.

1

Het WeSmart platform, het belangrijkste fundament van LECaaS, zal verbonden worden met de modules ontwikkeld door UMons, UCLouvain en Multitel, om de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Laborelec zal een gegevensuitwisselings- en orkestratielaag ontwikkelen die een intensieve en massale gegevensuitwisseling mogelijk maakt.

De verwachte voordelen van LECaaS voor community managers en deelnemers zijn talrijk:

- het WeSmart-platform zal een optimaal beheer van de EG mogelijk maken door middel van een reeks innovatieve diensten

-Een digitale tweeling zal worden gebruikt om de energiestromen binnen een EG te simuleren en zowel de werking ervan als de prestaties van de optimaliseringsalgoritmen te evalueren, om in versnelde tijd het gedrag van de leden van de energiegemeenschappen te testen, om het verbruik van computermiddelen van de oplossing voor energiebeheer ten aanzien van talrijke gemeenschappen te testen en ten slotte om gesimuleerde gegevens te genereren die worden gebruikt voor de opleiding van de algoritmen.

- Ten slotte zullen kits voor projectleiders en ambassadeurs helpen om de deelnemers binnen de EG te communiceren en te betrekken, teneinde de inzet en de steun van de leden aan te moedigen.

Het project zal in samenwerking met IDETA en ORES worden getest en toegepast op een proef REC in Frasnes-lez-Anvaing, alvorens het nationaal en in heel Europa wordt ingevoerd.

1
1
1
1
1
1
1